دسته بندی

Share

» :: كنترل كيفيت آماري

در آغاز معرفي روشهاي آماري بهبود و كنترل كيفيت بسياري از مديران ومتخصصين  واحدهاي صنعتي براين عقيده بودند كه

اشكالات ونوسانات موجود در فرآيندهاي توليد را تنها با روشهاي مهندسي ومدرن كردن دستگاهها ميتوان شناسائي، طبقه بندي

وبرطرف نمود و به استفاده از روشهاي آماري نيازي نيست. اما به تدريج با اثر مثبت ابزارهاي آماري در كاهش ضايعات وبهبود

كيفيت جايگاه اين ابزارها در مراحل مختلف چرخه حيات محصول شامل:شكل گيري محصول، طراحي محصول وفرآيند، توليد

آزمايشي، توليد انبوه وخدمات پس از فروش، مشخص گرديد.

  لذا در اين مقاله سعي شده است شيوه وچگونگي استفاده از فنون كنترل كيفيت آماري (كنترل آماري فرآيند وطراحي آزمايشات)با

نگرش اجرائي تشريح گردد. چرا كه معمولا مكان، زمان وشرايط استفاده ازاين فنون براي استفاده كنندگان روشن نبوده وگاها بكار

گيري غلط آنها خود مشكلي را  بر معضلات سازمان خواهد افزود..................

در ادامه با ما همراه باشید تا با پرداخت مبلغی اندک به کلیه اطلاعات ارزشمند این فایل دسترسی پیدا کنید و حمایتی باشد از ما تا بتوانیم محصولات درخور و شایسته ی دیگری به شما عزیزان ارائه بدهیم.

خرید و دانلود محصول

1396/11/17
كنترل كيفيت آماري , كنترل كيفيت , آمار , QC , کیفیت , چرخه حيات محصول , كنترل آماري فرآيند , طراحي آزمايشات